Nieuws

Een succesvol business recept voor 2013
20/01/2013

Veel leidinggevenden en bedrijven en willen succesvol zijn, maar het is niet iedereen gegeven. Veel leidinggevenden blijven hangen op de groeiladder.  Afdelingen moeten voortdurend hun eigen fouten goedpraten en lijken niet te leren van hun fouten. Soms lijkt er wel een interne strijd aan de gang tussen afdelingen en is er van samenwerking geen sprake.

Toch is het mogelijk om een team of onderneming te creëren waarin samenwerking normaal is, waarin feedback wordt uitgewisseld en groei onderling wordt aangemoedigd.  

Hoe het komt dat sommigen succesvol zijn en anderen niet? Wetenschappelijk onderzoek heeft uitgewezen dat bij falen een fixed mindset een belangrijke veroorzaker is en bij succes is een groeimindset een cruciale factor.   

Leidinggevenden met een gefixeerde mindset, zijn voortdurend bezig met het verbergen van hun tekorten. Zij geloven dat talenten en gedragingen van mensen vaste eigenschappen zijn. Ook reageren zij defensief op fouten. Mensen of afdelingen in deze mindset laten belangrijke kansen liggen als er een risico bestaat op de ontmaskering van hun zwakke punten. Een fixed-mindsetcultuur nodigt uit tot interne concurrentie, defensiviteit, en beoordelen.

Leidinggevenden en bedrijven met een groeimindset geloven dat talenten en vaardigheden worden ontwikkeld door middel van passie, coaching, opleiding en volharding. Ze hoeven niet bezig te zijn met hun “imago” en dat schept ruimte om risico’s te nemen. Ze omringen zich door mensen die hen uitdagen te groeien, ze kijken eerlijk naar hun tekortkomingen en zoeken oplossingen om ze te verhelpen. Een groeimindsetcultuur nodigt uit tot samenwerken, openheid en leren.

3 tips om een groeimindset te creëren:

1)    Wees oprecht over je mislukkingen. Gedeelde mislukkingen zijn een kans waarvan iedereen kan leren.

2)    Buig in kleine stapjes je mindset om: Je geeft bijvoorbeeld niet op een goede manier feedback en denkt: “Feedback geven is niks voor mij.” Buig op zo een moment je gedachten om naar “Feedback geven is te leren. Wat kan ik volgende keer anders doen?”

3)    Geef procescomplimenten aan je medewerkers in plaats van persoonscomplimenten. Procescomplimenten creëren een groeimindset, persoonscomplimenten creëren een fixedmindset.

Voorbeeld van een persoonscompliment (fix): “jij bent slim”

Voorbeeld van een procescompliment (groei): “dat heb je goed gedaan”

Een fixed mindset of een groeimindset?  Aan u de keuze!  


> Naar alle artikels

Bedrijven die reeds een beroep op Infinio doen (rechtstreeks of via één van onze partners)