Nieuws

Minder perfectionisme, meer genot
8/12/2011

Ik kom veel cliënten tegen die last hebben van perfectionisme. Moeilijke opdrachten worden vaak uitgesteld. En er ontstaat een grote behoefte om alles onder controle te houden. Onnodige stress en een negatief zelfbeeld zijn vaak het gevolg.
Als je minder last hebt van je perfectionisme, ga je automatisch meer genieten van je leven. Alles wordt een stuk lichter! Is dat niet het mooiste cadeau wat je jezelf kan schenken? Ook jij kan leren je drang naar perfectionisme in te tomen.
Een van de oorzaken van perfectionisme is de neiging om alles te vergelijken. Je vergelijkt niet alleen dingen met elkaar, maar ook jezelf met anderen. Je creëert dus voor jezelf een ideaalbeeld en gaat alles spiegelen aan JOUW (vaak irreële) ideaalbeeld.
Vb: Lies is gevraagd om een presentatie te maken. Ze vindt dat haar collega dit echter veel beter kan. Omdat ze haarzelf gaat vergelijken met haar collega, gaat ze haar lat automatisch verhogen. Dit zorgt voor extra druk en het maken van de presentatie wordt zo een hele opgave.
Vb: Ann gaat op zoek naar een kerstgeschenk voor haar metekind. Door elk geschenk in haar hoofd te vergelijken met een ander geschenk wat (misschien) beter is, komt ze maar moeilijk tot een besluit.
De volgende 4 stappen helpen je om je perfectionisme in te tomen.
Stap 1: Wordt jezelf bewust dat je aan het vergelijken bent. Voel je de neiging om iets perfect te willen doen? Zeg tegen jezelf: ‘Ik ben weer aan het vergelijken’
Stap 2: Ga na waarmee je aan het vergelijken bent.
Vb: Ik ben mijn presentatie aan het vergelijken met die van mijn collega.
Vb: Ik ben alle geschenken aan het afwegen tegen een “perfect” geschenk wat ik eigenlijk zelf niet kan omschrijven .
Stap 3: Onderzoek je eigen gedachte en daag deze uit. Ga na in welke mate deze realistisch is.
Vb: Is het echt zo dat mijn collega’s veel betere presentaties maakt? Wilt het zeggen omdat mijn collega een talent is in het maken van presentaties dat ik daar barslecht in ben?
Vb: Verwacht mijn metekindje de perfectie van haar tante? Zal mijn metekindje ooit ongelukkig zijn met een geschenk?
Stap 4: Maak je eigen gedachte realistisch. In deze stap ga je jouw gedachte uit stap 3 ombuigen naar een reële gedachte. Herhaal deze reële gedachte net zo vaak als nodig.
Vb: Ik heb voldoende talent om een goede presentatie te maken. Of: Ik maak een presentatie op mijn manier en heeft geen zin om mezelf met mijn collega te vergelijken.
Vb: Mijn metekindje is een schat van een meid en ze vindt het sowieso geweldig om een cadeau te krijgen!
Ten slotte: Blijf de beschreven stappen herhalen Sommige gedachten schieten al jaren door je hoofd. Ze kunnen dus best hardnekkig zijn. Soms kost het je maanden om je eigen gedachten in te tomen. En indien nodig, zoek hulp!

> Naar alle artikels

Bedrijven die reeds een beroep op Infinio doen (rechtstreeks of via één van onze partners)